استقلال، رویای تحقق نیافته کاتالانها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
استقلال، رویای تحقق نیافته کاتالانها

گزارش تفصیلی

آنها می خواهند مستقل باشند و معتقدند نیازی به هیچ دستوری از سوی پایتخت ندارند. رویای کاتالانها برای خروج از سیطره مادرید که ریشه های آن به گذشته های دور بر می گردد، طی سالهای اخیر بیش از پیش مطرح شده است.

کاتالونیا از سال ۱۹۷۸ میلادی بخشی خودمختار و یکی از مناطق هفده گانه اسپانیا به شمار می رود که دارای دولت و پارلمان مستقل است. علاه بر این، دادگاه ها و نیز بخش هایی نظیر پلیس و آموزش و پرورش توسط مقامات محلی اداره می شود حال آنکه دولت کاتالونیا از حق دخل و تصرف در ثروت تولید شده در این منطقه محروم است.

سهم کاتالانها از تولید ناخالص ملی در اسپانیا بیست درصد است. ثروت ناشی از تجارت فعال و پویا، خلاقیت موجود در بخش های کارآفرینی و نیز نقش محوری گردشگری در اقتصاد محلی، این منطقه را صاحب یک نظام بهداشتی و آموزشی استثنایی کرده است.

این در حالی است که کاهش بودجه منطقه ای در سالهای اخیر باعث تشدید رویکردهای استقلال طلبانه شده است. کاتالانها اینک بیش از پیش احساس سرخوردگی می کنند و خواهان جدایی از دولت مرکزی مادرید هستند.

یک ساکن کاتالونیا که خود اهل باسک است می گوید: «در کل تو به دولتی احساس تعلق می کنی که دوستت داشته باشد. من فکر می کنم دولت اسپانیا طی سالها و قرن های اخیر از جنبه اقتصادی و اجتماعی با ما بسیار بد رفتار کرده است. حتی افرادی مثل من که زبانشان کاتالان نیست احساس می کنند دولت اسپانیا نسبت به این زبان رویکرد درستی نداشته است. این بی عدالتی است و ما بی عدالتی را دوست نداریم.»

آرتور ماس رئیس دولت کاتالونیا بیست و هفتم سپتامبر را روز برگزاری انتخابات زودهنگام منطقه ای اعلام و آنرا یک همه پرسی برای استقلال این منطقه قلمداد کرده است. مادرید سال گذشته نیز رفراندوم نهم نوامبر که طی آن دو میلیون و سیصد هزار نفر از جمعیت هفت میلیونی کاتالونیا به نفع استقلال این منطقه رای داده بودند را به رسمیت نشناخت.

با این وجود هنوز بسیاری از کاتالانها به تحقق این رویا باور دارند. یکی از آنها می گوید: «ما به مبارزه خود ادامه می دهیم، ما همچنان رنج مبارزه را تحمل می کنیم ولی در نهایت پیروز می شویم.»