دویست پناهجوی دیگر به تونل مانش هجوم بردند

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
دویست پناهجوی دیگر به تونل مانش هجوم بردند

در حدود دویست پناهجو در ساعات پایانی شنبه شب به تونل مانش در نزدیکی بندر کاله فرانسه هجوم بردند. آنها با غافلگیر کردن مرزبانان، ابتدا توانستند چند حصار مرزی را تخریب کنند، اما ده ها مأمور پلیس فرانسه مانع از نزدیک شدن آنها به دهانه تونل شدند.

پناهجویان خطاب به مأموران فریاد می زدند: «مرز را باز کنید، ما حیوان نیستیم!»

آنها در جای دیگری روی پلاکارد نوشته بودند: «دراین مکان واکسن ضد نژادپرستی موجود است!»

چندین شب است که پناهجویان بسیاری در این نقطه از شمال فرانسه تلاش می کنند تا با هر وسیله ممکن و از راه تونل خود را به خاک بریتانیا برسانند.

مقامات فرانسه و بریتانیا هنوز چاره ای برای این بحران نیافته و در این زمینه از اتحادیه اروپا کمک خواسته اند.

در حدود سه هزار پناهجو در جایی در نزدیکی تونل مانش در خاک فرانسه به سر می برند و امیدوارند روزی از این مکان که آن را «جنگل» می نامند به بریتانیا راه پیدا کنند.