صدها کالیفرنیایی بدنبال آتش سوزی مجبور به ترک خانه هایشان شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صدها کالیفرنیایی بدنبال آتش سوزی مجبور به ترک خانه هایشان شدند

خبر کوتاه
بدنبال آتش سوزی در جنگل های مرکز و شمال کالیفرنیا صدها نفر از ساکنان این ایالت آمریکا از خانه هایشان تخلیه شدند. دو مورد آتش سوزی که روز چهارشنبه در منطقه شستا شروع شده ۱۵۰ هکتار را در بر گرفته و چند واحد مسکونی را خاکستر کرده است.