کشاورزان بلژیکی جاده ها را مسدود کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشاورزان بلژیکی جاده ها را مسدود کردند

خبر کوتاه
پس از کشاورزان فرانسوی، صدها کشاورز بلژیکی نیز در اعتراض به قیمت پایین شیر با تراکتورهایشان جاده ها را مسدود کردند. این کشاورزان همچنین در برابر یک تولید کننده خامه که می گویند مواد لبنی اش را از نیوزیلند وارد می کند، لاستیک و علوفه را به آتش کشیدند.