هنرنمایی قهرمان اسکی و راننده مسابقات رالی جهانی

هنرنمایی قهرمان اسکی و راننده مسابقات رالی جهانی
نگارش از Euronews

اندریاس میکلسن، راننده تیم فولکس واگن و اکسیل لوند سویندال، قهرمان اسکی بازی های المپیک ونکوور در یک کلیپ ویدیویی که بخشی از طبیعت زیبای کشورشان،

اندریاس میکلسن، راننده تیم فولکس واگن و اکسیل لوند سویندال، قهرمان اسکی بازی های المپیک ونکوور در یک کلیپ ویدیویی که بخشی از طبیعت زیبای کشورشان، نروژ را نشان می دهد، هنرنمایی کردند.

مطالب مرتبط