هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به خطر شیوع گسترده مننژیت در آفریقا

هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به خطر شیوع گسترده مننژیت در آفریقا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه سازمان بهداشت جهانی نسبت به خطر شیوع گسترده مننژیت در آفریقا هشدار داد و خواستار سرعت بخشیدن به تولید واکسن مربوطه شد. طی تنها شش ماه نخست

خبر کوتاه

سازمان بهداشت جهانی نسبت به خطر شیوع گسترده مننژیت در آفریقا هشدار داد و خواستار سرعت بخشیدن به تولید واکسن مربوطه شد.

طی تنها شش ماه نخست سال جاری میلادی دوازده هزار مورد مبتلا به مننژیت در نیجریه و نیجر گزارش شده که هشتصد نفر از آنها جان باخته اند.

مطالب مرتبط