دفاع جان کری در کنگره آمریکا از توافق هسته ای با ایران

دفاع جان کری در کنگره آمریکا از توافق هسته ای با ایران
نگارش از Euronews

جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه در کنگره این کشور حاضر شد و از توافق هسته ای به دست آمده با ایران دفاع کرد. آقای کری هفته گذشته

جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه در کنگره این کشور حاضر شد و از توافق هسته ای به دست آمده با ایران دفاع کرد.

آقای کری هفته گذشته نیز در کمیته امور خارجه سنای آمریکا حضور یافت و به پرسشهایی درباره این توافق پاسخ داد.

در هر دو نشست، او با انتقادهای برخی از اعضا بویژه از حزب جمهوریخواه آمریکا مواجه شد که معتقد بودند آمریکا در این گفتگوها فریب ایران را خورده است. در هر دو نشست نیز آقای کری تاکید کرد که امکان دستیابی به توافقی بهتر از این وجود نداشت.

جان کری روز سه شنبه در کنگره آمریکا با اشاره به تعهداتی که ایران برعهده دارد، گفت: «باتوجه به بازرسی ها و پاسخگویی ها، آنها برای همیشه با محدودیت های زیادی مواجه هستند. آنها باید برای تمام تحقیقات هسته ای، توسعه فعالیت در بخشهایی که شامل مواد هسته ای نمی شود و نیز در مواردی نظیر تولید فناوریهای حساس، سانتریفوژها، ساخت قطعات مورد استفاده برای جداسازی پلوتونیوم، معادن اورانیوم، زباله های هسته ای و همه چیز پاسخگو باشند.»

با توافق بر سر فعالیتهای هسته ای ایران که ۱۴ ژوئیه در وین میان این کشور و قدرتهای بزرگ حاصل شد، امید می رود در قبال کنترل فعالیتهای هسته ای تهران، امکان رفع تدریجی تحریمهای این کشور نیز فراهم شود.

مطالب مرتبط