درهای بسته «ویرانه های پمپئی» به روی گردشگران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درهای بسته «ویرانه های پمپئی» به روی گردشگران

خبر کوتاه

بسته بودن مجموعه تاریخی «ویرانه های پمپئی» در نزدیکی ناپل ایتالیا، گردشگران را در حیرت فرو برد.

در اوج سفرهای توریستی به ایتالیا، درهای پمپئی صبح جمعه به دلیل نشست چهار اتحادیه به روی گردشگران بسته بود.

وزیر فرهنگ ایتالیا گفته است بازدیدکنندگان خسارت های زیادی به پمپئی وارد ساخته اند.