اعتراض کشاورزان بلغار به مصوبه جدید دولت در زمینه مصرف سوخت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض کشاورزان بلغار به مصوبه جدید دولت در زمینه مصرف سوخت

خبر کوتاه

کشاورزان بلغارستان در مخالفت با مصوبه جدید دولت در زمینه مصرف سوخت، روز جمعه دست به اعتراض زدند.

به موجب این مصوبه، آنها از آخر ماه اوت ملزم به نصب دستگاه های سنجش مصرف بنزین و گازوئیل در ماشین های کشاورزی هستند.

این تصمیم با هدف جلوگیری از قاچاق بنزین و گازوئیل صورت گرفته است.

معترضان ادعا می کنند آنها مخالف نصب این دستگاه ها نیستند اما این موضوع، آنها را به پرداخت هزینه بیشتری برای سوخت ملزم می کند حال آن که این امر برای کشاورزان کم درآمد ممکن نیست.