اعتراض یونانی ها به سیاست ریاضت اقتصادی هفته ها ادامه خواهد داشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض یونانی ها به سیاست ریاضت اقتصادی هفته ها ادامه خواهد داشت

همزمان با جلسه پارلمان یونان در روز چهارشنبه برای رای گیری درباره اجرای اصلاحات اقتصادی و قضایی مد نظر طلبکاران بین المللی، اعتراضات در خارج از ساختمان پارلمان و برای دومین روز متوالی ادامه داشت.

این اعتراضات که با یک تجمع مسالمت آمیز شروع شد، با پرتاب بمبهای دست ساز توسط گروهی از معترضان به سمت پلیس به خشونت کشیده شد.

میشالیس آرامپاتزوگلو، خبرنگار یورونیوز در آتن می گوید: «هزاران نفر از مردم یونان امشب در میدان سینتاگما علیه سیاستهای ریاضتی دست به اعتراض زدند. آنها تصمیم دارند همچنان طی هفته های آتی تظاهرات خود ادامه دهند.»

روز سه شنبه نیز حدود ۶ هزار نفر به درخواست اتحادیه ها و احزاب مخالف سیاستهای ریاضت اقتصادی به خیابانهای آتن امدند.

یکی از معترضان می گوید: «ما مخالف اصلاحاتی هستیم که قرار است امروز در پارلمان به رای گذاشته شود و می خواهیم رای گیری در این باره متوقف شود. ما مبارزه می کنیم تا این توافقنامه اجرایی نشود زیرا معتقدیم این کار یک فاجعه و یک نوع باجگیری است و بار دیگر این بیکاران، کارگران و جوانان هستند که باید بهای این بحران را بپردازند. می خواهیم این کار متوقف شود.»

همزمان با این درگیری ها، گفتگوها در داخل پارلمان و میان نمایندگانی که با مجموعه ای از اصلاحات رادیکال مواجه اند، ادامه داشت. اصلاحاتی که اجرای آنها پیش شرط اساسی دریافت کمکهای مالی است.