محاکمه متهمان به قتل جهانگردان بریتانیایی در تایلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محاکمه متهمان به قتل جهانگردان بریتانیایی در تایلند

محاکمه دو کارگر اهل میانمار در تایلند از سر گرفته شد. این دو جوان متهم به قتل دو جهانگرد بریتانیایی اند که سال گذشته در جزیره ای در تایلند کشته شدند.

با این حال، هردو نفر اتهامات خود را رد کرده و گفته اند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف دروغین شده بودند. تحقیقات جنایی در مورد اتهامات این دو ادامه دارد.