دولت فرانسه کمک اضطراری به کشاورزان و دامداران تخصیص می دهد

دولت فرانسه کمک اضطراری به کشاورزان و دامداران تخصیص می دهد
نگارش از Euronews

به دنبال اعتراضات کشاورزان و دامداران فرانسوی در روزهای اخیر که به بسته شدن جاده های شمال این کشور منتهی شد، دولت از تخصیص کمکی اضطراری به ارزش ۶۰۰

به دنبال اعتراضات کشاورزان و دامداران فرانسوی در روزهای اخیر که به بسته شدن جاده های شمال این کشور منتهی شد، دولت از تخصیص کمکی اضطراری به ارزش ۶۰۰ میلیون یورو به آنها خبر داد.

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه ضمن اعلام این تصمیم خطاب به کشاورزان و دامداران معترض گفت که خشونت ها و خرابکاری های احتمالی تحمل نخواهد شد.

در ادامه، برخی از معترضان اقدام به برچیدن موانعی کردند که در جاده ها قرار داده شده بود. با این حال برخی دیگر که خواستار راه حل های درازمدت هستند اعلام کرده اند که جاده های لیون و کلرمان-فران را مسدود می کنند. به این ترتیب دو تا سه بزرگراه در اطراف لیون از شامگاه چهارشنبه دست کم برای ۲۴ ساعت بسته می شود.

دولت فرانسه همچنین برآن است تا تدابیر ساختاری تازه ای از جمله تقویت صادرات گوشت، کنترل بیشتر بر درج مشخصات محصول و تنوع بخشی به درآمدهای کشاورزان و دامداران را به مرحله اجرا گذارد.

بزرگترین اتحادیه کشاورزان و دامداران فرانسه از این برنامه استقبال کرده است. گزاویه بولن، رئیس این اتحادیه می گوید برنامه پیشنهادی در مسیر درستی گام نهاده است.

مطالب مرتبط