معترضان راههای زمینی منتهی به تونل مانش را مسدود کردند

معترضان راههای زمینی منتهی به تونل مانش را مسدود کردند
نگارش از Euronews

کارکنان معترض شرکت مای فری لینک، مسیرهای زمینی دسترسی به تونل عبور قطارها از فرانسه به سوی بریتانیا را با آتش زدن تایر خودروها و ممانعت از عبور ماشین

کارکنان معترض شرکت مای فری لینک، مسیرهای زمینی دسترسی به تونل عبور قطارها از فرانسه به سوی بریتانیا را با آتش زدن تایر خودروها و ممانعت از عبور ماشین ها مسدود کردند.

دلیل این اقدام عدم پرداخت دستمزد ماه پیش این کارکنان از سوی شرکت دانمارکی دی اف دی عنوان شده است.

شرکت «مای فری لینک» از شرکتهای زیرمجموعه شرکت یوروتونل، ارائه کننده خدمات راه آهن تونل مانش بود که پس از بروز اختلاف میان یوروتونل و مقامات یک شرکت بریتانیایی، به شرکت دانمارکی «دی اف دی» فروخته شد.

شرکت یوروتونل همچنین در نظر دارد دو کشتی از سه کشتیِ شرکت مای فری لینک را به فروش بگذارد.

مطالب مرتبط