آمریکا؛ درگیری لفظی طرفداران جنبش برتری نژاد سفید و فعالان مدافع سیاه پوستان

آمریکا؛ درگیری لفظی طرفداران جنبش برتری نژاد سفید و فعالان مدافع سیاه پوستان
نگارش از Euronews

دهها تن از طرفداران جنبش کو کلاکس کلان، موسوم به “کا کا کا” که به برتری نژادی سفیدپوستان اعتقاد دارند، با تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان ایالت

دهها تن از طرفداران جنبش کو کلاکس کلان، موسوم به “کا کا کا” که به برتری نژادی سفیدپوستان اعتقاد دارند، با تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان ایالت کارولینای جنوبی آمریکا، در حالی که پرچمهای ایالات موتلفه آمریکا را در دست داشتند، به برداشته شدن این پرچم اعتراض کردند.

این تصمیم سه هفته بعد از کشتار در کلیسای سیاه پوستان در چارلستون گرفته شد.

این تظاهرات با تظاهرات دیگری که فعالان دفاع از حقوق سیاه پوستان در آن مشارکت داشتند، همراه بود.

آنها این جنبش را یک تروریسم داخلی می خواندند.

یکی از آنها خطاب به اعضای این جنبش گفت: “من و فرزندانم باید اینجا زندگی کنیم. شما جنگی را آغاز می کنید که نمی توانید آن را پایان دهید. شما مایه شرم سفیدپوستان هستید. این لعنتی باید سوزنده شود. شما نباید اجازه حضور در اینجا را داشته باشید.”

پلیس و نیروهای امنیتی در این دو تظاهرات حضور سنگینی داشتند.

پلیس دو نفر را که با یکدیگر درگیر شده بودند بازداشت کرد.

مطالب مرتبط