صدها پناهجو با کشتی بشردوستانه به ساحل ایتالیا رسیدند

صدها پناهجو با کشتی بشردوستانه به ساحل ایتالیا رسیدند
نگارش از Euronews

بیش از چهارصد پناهجو توسط کشتی فونیکس از آبهای مدیترانه به بندر ساحلی مسینا در سیسیل ایتالیا انتقال یافتند. کشتی فونیکس متعلق به یک انجمن

بیش از چهارصد پناهجو توسط کشتی فونیکس از آبهای مدیترانه به بندر ساحلی مسینا در سیسیل ایتالیا انتقال یافتند.

کشتی فونیکس متعلق به یک انجمن انساندوستانه غیردولتی است که به کمک پناهنجویانی می شتابد که از طریق دریا به اروپا می آیند.

این کشتی سال گذشته با سرمایه گذاری یک زوج خیر مذهبی کارش را آغاز کرد.

افراد نجات یافته که عمدتاً از کشورهای جنگزده آفریقا و خاورمیانه می آیند، پس از رسیدگی های اولیه پزشکی و صدور کارت شناسایی، به اماکن موقتی منتقل می شوند.

شمار مهاجرانی که در جستجوی زندگی بهتر در پنج ماهه اول سال جاری میلادی به اروپا آمده اند، نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد افزایش داشته است.

افزایش تعداد ورود پناهجویان به ایتالیا علیرغم تدابیر اعلام شده اتحادیه اروپا ، همچنان برای این کشور مسئله ساز است.

مطالب مرتبط