چیدمان های جدید هما امامی در موزه شهر زنان بن

چیدمان های جدید هما امامی در موزه شهر زنان بن
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
آگهی

گزارش از: پانته آ بهرامی

نمایشگاه جدید هما امامی به نام «آزمایشگاه نشانه ها واشیاء» درماه ژوئیه درموزه زنان شهربن دایرشده و تا ۱۵ ماه اوت دراین شهر ادامه خواهد داشت. آثار اوبصورت چیدمان، طرح و عکس است و بن مایه نمایشگاه را انسانِ مهاجر، دغدغه های فرد جا به جا شده، موضوع هویت و تلاش برای ارتباط فرهنگی با موقعیت جدید تشکیل می دهد.

نمایشگاه ازچهارفصل تشکیل شده: فرهنگ فراموش شده، تقویم آشپزخانه، پروژه باغ و آزمایشگاه نشانه ها و اشیاء.
آثار هما امامی جزوهنرهای مفهومی محسوب می گردد. هنری اساسا« فکری» که در جهت طرح نظریات هنرمند حرکت می کند و راه گشای نوآوری و خلاقیت او دربرخورد با موضوعات مختلف است.

فرهنگ فراموش شده

دراین بخش چیدمان هایی دیده می شود که بصورت کتاب وروزنامه بصورت خشت درآمده است. آنچه که قبلا وجود داشت دیگر وجود ندارد، ولی با ماهیت جدیدی ادامه هویت پیدا می کند. ناخوانی این روزنامه ها خبر از فرهنگی فراموش شده دارد که محل نوزایی پدیده جدیدی می شود. خاطرات فراموش شده مانند خشت ساختمانی است که این بار به صورت کتابی ظاهرمی شود که انسان جابجا شده هنوز خبر ندارد در داخل کتاب یعنی درمهاجرت با چه چیزی روبرومی گردد.

تقویم آشپزخانه

این بخش با عکس ها و چیدمان های متعدد همراه است. تقویم آشپزخانه در پیوند با هویت انسانی تلاش دارد تا با مخاطبی که به زبان دیگری می اندیشد نوعی گفتگو و دیالوگ را برقرار کند. هما امامی در گفتگو با یورونیوز می گوید: «نیاز به خوردن درهر ملیت و فرهنگی وجود دارد. این موضوعی بنیادی و ریشه ای است که ما هر روزه انجام می دهیم ولی به آن فکرنمی کنیم. در پیوند با این موضوع تلاش کردم زبانی مشترک را پیدا کنم. درطول سه سال از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ جزییات بیش ازهزارغذای روزانه را با کدها و عددهایی بایگانی کردم. بیننده ازهر فرهنگی می تواند با دردست داشتن این لیست مواد غذایی و روزهایی را که آنرا خورده پیدا کند و درحقیقت با چنین کدهای کلیدی افراد با فرهنگ های مختلف با هم ارتباط برقرارمی کنند.»

پروژه باغ ها

وقتی به این بخش نمایشگاه قدم می گذارید، این پرسش درتماشاگرشکل می گیرد که آیا گیاهان نیز قادر به مهاجرت هستند. هما امامی بصورت استعاره باغی را درنمایشگاه ازمجموعه عکس ها و بذرها درست کرده، مثلا گیاهانی که در ایران قبلا وجود داشتند و حالا دیگر وجود ندارند یا گیاهانی که برای مثال از کشورهای دیگر مانند ترکیه بعد ازجنگ جهانی دوم به آلمان آورده شده است. هما امامی در این باره می گوید: «در این بخش من مجبور به پژوهش شدم و به باغ ملل در شهر بن رفتم و آنجا شاهد گیاهانی بودم که ازسرزمین های دیگر به اینجا آورده شدند، از زاویه آب و هوایی، برخی از این درختان رنجور بودند و برخی رشد خیلی زیادی کردند. این جنبه استعاره ای برای من داشت. بله من فکرمی کنم گیاهان نیز می توانند مهاجرت کنند. برای مثال ترک ها سبزیجاتی به این کشورآوردند، که قبلا اساسا وجود نداشت. »

آزمایشگاه نشانه ها واشیاء

بخش چهارم که نام نمایشگاه نیز از آن گرفته شده، آزمایشگاه نشانه ها و اشیاء نام دارد. اسکلت چوبی که مانند آتلیه ای بلاواسطه با تماشاگر ارتباط برقرارمی کند. مخاطب می تواند در کشوهای داخل آن که بخشا نیز بازاست، آثار، طرح ها، فرم و اجسام پروژه های پیشین هنرمند را کشف کند. با حرکت در این آزمایشگاه و با تغیر جهت بیننده هربار کشف تصویر جدیدی را با خود همراه می کند و با این ایده درگیرمی شود که هیچ چیز زمانی که در جای درستش قرارگیرد بی مصرف نخواهد بود.

سنگ ۱۲۰ میلی متری

یکی دیگر ازآثار نمایشگاه سنگ ۱۲۰ میلی متری نام دارد. از مجموعه آثار ۲۰۱۳ هنرمند که قبلا درنمایشگاهی جمعی وجود داشت. عنوان این کار به یک پرسش برمی گردد: چرا سنگسار؟ هما امامی دراین باره می گوید: «برای بزرگی سنگی که درسنگسار استفاده می شود هم قانونی گذاشته اند که باید به اندازه ۱۲۰ میلی متر باشد. هدف تنها طرح یک پرسش و ایجاد آگاهی در بیننده است.»

ریشه در آب

هما امامی از سال ۱۹۸۶ درآلمان بسر می برد. وی فارغ التحصیل مجمسه سازی از دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. یکی از چیدمان های این هنرمند هنرهای تجسمی «بذرهای نصب شده بر نی های بی ریشه» نام دارد وشاید بازتاب برخی از تجربیات خود هنرمند است. وی در مورد تجربه خودش می گوید: «مهاجرت خالی از سختی نیست، احساس اینکه در وطنم هستم را اینجا ندارم ولی بایستی بگم که جای دیگری هم ندارم. مثل گیاهی که درآب ریشه دارد، بی ریشه نیستم ولی ریشه ام درزمین وجود ندارد، این احساس من است.»

  • چیدمان های هما امامی

فرهنگ فراموش شده

  • چیدمان های هما امامی

آزمایشگاه نشانه ها و اشیاء

آگهی

  • چیدمان های هما امامی

پروژه باغ ها

  • چیدمان های جدید هما امامی

از سری آثار برگیته

آگهی
  • چیدمان های جدید هما امامی

کتاب های خشت شده

  • چیدمان های جدید هما امامی

آزمایشگاه نشانه ها و اشیاء

  • چیدمان های جدید هما امامی

تقویم آشپزخانه

آگهی

  • چیدمان های هما امامی

سنگ۱۲۰ میلیمتری

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

شیرین‌کاری مستخدم موزه چگونه سر از گالری آلمان در آورد؟

زنبورها و شامپانزه‌ها؛ از نابغه‌های کوچک روی زمین چه می‌دانیم؟

غارت میراث فرهنگی افغانستان؛ گنجینه‌های باستانی در ۱۶۲ مکان با بولدوزر تخریب شد