واکنش شهروندان یونانی به پیشنهادهای جدید دولت برای باقی ماندن در یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش شهروندان یونانی به پیشنهادهای جدید دولت برای باقی ماندن در یورو

در حالی که دولت یونان و وام دهندگان به این کشور، در حال بررسی یک طرح نجات اقتصادی دیگر هستند، مردم یونان همچنان در انتظار باز شدن بانکهایی هستند که از حدود دو هفته پیش بسته شده و قرار است تا دوشنبه همچنان بسته بمانند.

یک شهروند ساکن آتن می گوید: “مسئله این نیست که ما طرح نجات را بپذیریم. مسئله این است که آیا این تدابیر قابل اجرا هستند. وقتی سی درصد بیکاری داریم، جایی برای صحبت کردن درباره هیچ موضوع دیگری نیست.”

شهروند دیگری هم می گوید: “ما یونانیها گیج شده ایم. قطعا ما نمی خواهیم اروپا را ترک کنیم. هیچ یونانی چنین چیزی را نمی خواهد، اما این تدابیر ریاضت اقتصادی بسیاری از مردم را به زانو در آورده ولی می گویند که باید با این وضعیت کنار بیاییم. همه ما خیلی نگرانیم ولی نمی خواهیم از اتحادیه اروپا خارج شویم.”

زمان بسرعت برای یونانیها می گذرد و طی چند ساعت و شاید چند روز آینده می بایست درباره باقی ماندن یا نماندن یکی از نمادهای تاریخ تمدن اروپا در پول واحد اروپایی تصمیم گیری شود.

برخی مقامات اروپایی پیشنهادهای جدید دولت یونان را نشان دهنده تمایل این کشور به باقی ماندن در منطقه یورو دانسته اند.