دو مجلس ایالت کارولینای جنوبی با حذف پرچم کنفدراسیون موافقت کردند

دو مجلس ایالت کارولینای جنوبی با حذف پرچم کنفدراسیون موافقت کردند
نگارش از Euronews

مجلس نمایندگان ایالت کارولینای جنوبی در آمریکا، روز پنج شنبه با حذف پرچم نبرد کنفدراسیون از سطح این ایالت موافقت کرد. رای گیری پس از ۱۳ ساعت گفتگو

مجلس نمایندگان ایالت کارولینای جنوبی در آمریکا، روز پنج شنبه با حذف پرچم نبرد کنفدراسیون از سطح این ایالت موافقت کرد.

رای گیری پس از ۱۳ ساعت گفتگو انجام شد و درنهایت نمایندگان پارلمان با ۹۴ رای موافق در مقابل ۲۰ رای مخالف با این تصمیم موافقت کردند.

یک روز قبل از آن نیز مجلس سنای این ایالت، به حذف پرچم کنفدراسیون رای مثبت داده بود.

این پرچم که سابقه آن به دوران جنگ داخلی آمریکا طی سالهای ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ میلادی باز می گردد، برای رنگین پوستان، نماد برده داری و نژادپرستی محسوب می شود.

رای گیری ها در دو مجلس، سه هفته پس از آن اتخاذ شد که جوان نژادپرستی به نام دیلن راف، تعداد ۹ سیاه پوست را در کلیسای شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی به ضرب گلوله کشت.

مطالب مرتبط