هشدار قرمز به دلیل موج گرما در رومانی

هشدار قرمز به دلیل موج گرما در رومانی
نگارش از Euronews

سازمان هواشناسی رومانی به دلیل افزایش بیش از حد دمای هوا در این کشور، وضعیت هشدار قرمز اعلام کرد. دمای هوا در بیشتر مناطق این کشور به ۳۸ درجه

سازمان هواشناسی رومانی به دلیل افزایش بیش از حد دمای هوا در این کشور، وضعیت هشدار قرمز اعلام کرد.

دمای هوا در بیشتر مناطق این کشور به ۳۸ درجه سانتیگراد رسیده است.

این افزایش دما در روز پنج شنبه نیز ادامه خواهد یافت و پیش بینی شده است که میزان رطوبت هوا نیز به سطح حساس ۸۰ درصد برسد.

مطالب مرتبط