مرگ ماریا باروسو، هنرپیشه و بنیانگذار حزب سوسیالیست پرتغال

مرگ ماریا باروسو، هنرپیشه و بنیانگذار حزب سوسیالیست پرتغال
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ماریا باروسو یکی از تاثیرگذارترین زنان پرتغال در قرن بیستم و در سن ۹۰ سالگی درگذشت. وی همسر ماریو سوارس، رییس جمهوری سابق پرتغال، بازیگر

خبر کوتاه
ماریا باروسو یکی از تاثیرگذارترین زنان پرتغال در قرن بیستم و در سن ۹۰ سالگی درگذشت.

وی همسر ماریو سوارس، رییس جمهوری سابق پرتغال، بازیگر سینما، آوازه خوان و یکی از بنیانگذاران حزب سوسیالیست پرتغال بود.

مطالب مرتبط