پلیس ارمنستان موانع معترضان در پایتخت را برچید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس ارمنستان موانع معترضان در پایتخت را برچید

خبر کوتاه

پلیس ارمنستان روز دوشنبه موانع ایجاد شده در یکی از خیابانهای اصلی ایروان پایتخت را که بوسیله معترضان به افزایش قیمت برق ایجاد شد بود، جمع آوری کرد.

پلیس ۴۶ تن از معترضانی را که نمی خواستند این خیابان را ترک کنند، بازداشت کرد. اعتراضات به افزایش قیمت برق بمدت دو هفته ادامه داشت.