ارمنستان؛ تحقیق درباره خشونتهای پلیس علیه معترضان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ارمنستان؛ تحقیق درباره خشونتهای پلیس علیه معترضان

مقامات دولت ارمنستان قول دادند تا تحقیقات کاملی درباره خشونت پلیس علیه معترضان در این کشور برگزار کنند.

معترضان بیشتر از دو هفته در ایروان پایتخت کشور علیه افزایش قیمت برق تظاهرات کردند.

نیروهای پلیس در جریان اعتراضها رفتار خشونت آمیزی با معترضان داشتند. بخش تحقیقات ویژه دولت ارمنستان ضمن تایید این نکته گفته است که نیروهای پلیس روزنامه نگاران و خبرنگاران را شدیدا سرکوب کردند.

تحقیقات بواسطه ویدئوهایی که شهروندان معترض گرفته اند بطور روشن خشونت های نیروهای امنیتی را نشان می دهد.

مقامات قضایی ارمنستان می گویند پلیسهای خاطی امکان دارد احکام سنگینی از جمله شش سال زندان بگیرند.

هزاران تن از ارمنیها از روز ۱۹ ژوئن در اعتراض به افزایش ۱۶ درصدی قیمت برق به خیابان آمدند.