فرانسه؛ بازداشت دو مدیر عالیرتبه شرکت تاکسیرانی اوبر

فرانسه؛ بازداشت دو مدیر عالیرتبه شرکت تاکسیرانی اوبر
نگارش از Euronews

دو تن از مدیران عالیرتبه شرکت تاکسیرانی اوبر در فرانسه بازداشت شدند. پلیس فرانسه می گوید بازداشت آنها هیچ ارتباطی با اعتراضات تاکسیداران فرانسوی

دو تن از مدیران عالیرتبه شرکت تاکسیرانی اوبر در فرانسه بازداشت شدند.

پلیس فرانسه می گوید بازداشت آنها هیچ ارتباطی با اعتراضات تاکسیداران فرانسوی نسبت به حضور این تاکسیهای اینترنتی ندارد. این دو مدیر باید نسبت به تناقضهای موجود در سامانه نرم افزاری اوبر
پاسخگو باشند.

همزمان شرکت آمریکایی اوبر این خبر را تایید کرده و می گوید مدیر عامل اوبر در فرانسه به همراه رییس اروپای غربی این شرکت در پاریس بازداشت شده اند و باید درباره تناقضهای نرم افزاری این شرکت پاسخگو باشند.

این دو مدیر شرکت اوبر در ادامه روند تحقیقاتی که از سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز شده است بازجویی خواهند شد.

به گفته دستگاه قضایی فرانسه فعالیت شرکت اوبر بدلیل قانونی که در سال ۲۰۱۴ در پارلمان تصویب شده است کاملا غیرقانونی است و مدیران این شرکت باید در اینباره پاسخگو باشند.

مطالب مرتبط