اعتراض به فساد مدیران باشگاه کاتانیا

اعتراض به فساد مدیران باشگاه کاتانیا
نگارش از Euronews

حدود سه هزار نفر از طرفداران تیم فوتبال کاتانیای ایتالیا روز یکشنبه در اعتراض به فساد مدیران این باشگاه دست به تظاهرات زدند. رئیس باشگاه فوتبال

حدود سه هزار نفر از طرفداران تیم فوتبال کاتانیای ایتالیا روز یکشنبه در اعتراض به فساد مدیران این باشگاه دست به تظاهرات زدند.

رئیس باشگاه فوتبال کاتانیا به همراه شش تن از افراد مرتبط با او سه شنبه گذشته به اتهام تبانی و پرداخت رشوه در فصل گذشته بازیها بازداشت شدند.

گفته می شود آنها با تلاش برای تعیین نتایج بازیها پیش از برگزاری مسابقات، سعی داشته اند جایگاه این باشگاه سیسیلی را در گروه «ب» تثبیت کنند.

تیم کاتانیا تا سال ۲۰۱۴ میلادی در سری «آ» قرار داشت اما پس از آن با طی روندی نزولی، در گروه «ب» جای گرفت. در فصل گذشتۀ بازیها مدیران این باشگاه سعی داشته اند با پرداخت رشوه از سقوط تیم کاتانیا از سری «ب» به دسته سوم جلوگیری کنند.

مطالب مرتبط