نتایج تحقیق کمیسیون تفحص درباره کشتار معدنچیان آفریقای جنوبی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نتایج تحقیق کمیسیون تفحص درباره کشتار معدنچیان آفریقای جنوبی

اعتصاب معدنچیان در روستای ماریکانا واقع در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۲ میلادی با خشونت فراوان سرکوب شد.

روز پنجشنبه، کمیسیون تحقیق آفریقای جنوبی اعلام کرد که نیروهای پلیس این کشور را مسئول کشتار ۳۴ اعتصاب کننده می داند.

جاکوب زوما، رییس جمهوری آفریقای جنوبی دراینباره گفت: «عملیات پلیس به دلیل نقصهایی که داشت در ۱۶ ماه اوت نباید اتفاق می افتاد. کمیسیون تحقیق و تفحص مشخص کرده که خلع سلاح و متفرق کردن اعتصاب کنندگان در این تاریخ حتما منجر به خونریزی می شده است.»

کمیسیون تحقیق، نحوه موضعگیری سندیکای معدنچیان را از دیگر دلایل کشتار سه سال پیش می داند. بنابراین گزارش سندیکای مزبور در تشدید گفتارهای تحریک آمیز و رفتارهای هیجانی معدنچیان نقش داشته است.

این کمیسیون خواهان پیگرد قضایی فرماندهان و نیروهای پلیس دخیل در کشتار ماریکانا شده است.