برچیده شدن واپسین چادرهای معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ

برچیده شدن واپسین چادرهای معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ
نگارش از Euronews

روز چهارشنبه مقامهای هنگ کنگی آخرین چادرهای معترضان طرفدار دموکراسی خواهی را در برابر ساختمان شورای قانونگذاری هنگ کنگ برچیدند. دهها تن از معترضین

روز چهارشنبه مقامهای هنگ کنگی آخرین چادرهای معترضان طرفدار دموکراسی خواهی را در برابر ساختمان شورای قانونگذاری هنگ کنگ برچیدند.

دهها تن از معترضین هنگ کنگی از زمان آغاز اعتراضها در سال ۲۰۱۴ میلادی در برابر مجلس قانونگذاری چادر زده بودند. این معترضان مخالف دخالتهای دولت چین بودند.

روز چهارشنبه به معترضان یک ساعت مهلت داده شده بود تا این مکان را تخلیه کنند.

مطالب مرتبط