نگاه مثبت مقامات اروپایی به پیشنهادهای تازه یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگاه مثبت مقامات اروپایی به پیشنهادهای تازه یونان

سران کشورهای عضو حوزه پولی یورو و مقامات یونان در بروکسل گرد آمده اند تا تازه ترین پیشنهادهای آتن را درباره بحران مالی این کشور بررسی کنند.

نیکوس پاپاس، وزیر کشور یونان معتقد است که کشورش اقدامات لازم را انجام داده است. او گفت: «کسانی که پشنهادهای ما را مطالعه خواهند کرد، متوجه می شوند که اقدامات لازم را انجام دادیم. افرادی که آشکارا می گویند ما اقدام کافی را انجام ندادیم، واقعیت را بیان نمی کنند.»

فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه هم ضمن استقبال از پیشنهادهای یونان بیان کرد: «در آخرین روزها و ساعت ها پیشرفت های حاصل شد. پیشنهادهای جدید دولت یونان دقیق تر و منسجم تر هستند. درخواست های زیادی از آنها داشتیم. دولت یونان مسئولیت خود را پذیرفته و خواهان خروج از این بحران است.»

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز اظهار داشت: «موضوع بحث این اجلاس یونان است، ولی با توجه به نشست “یورو گروپ” مبنایی برای تصمیم گیری وجود ندارد. بنابرین این اجلاس تنها یک اجلاس مشورتی خواهد بود.»

اگرچه روزنه امید برای دست یافتن به توافق حاصل شده، ولی هنوز شکاف عمیقی میان آتن و بستانکارانش وجود دارد.