دانشجویان یونانی میان ماندن و رفتن

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
دانشجویان یونانی میان ماندن و رفتن

ماندن یا رفتن؟ بسیاری از دانشجویان یونانی سیاست اقتصاد ریاضتی را یک شکست می دانند و می خواهند از کشورشان بروند. دانشجویان رشته مطالعات اروپا در دانشگاه پیره یونان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند.

یکی از این دانشجویان می گوید: «من این دانشگاه را انتخاب کردم چون می خواستم به خارج از کشور بروم. این طور برنامه ریزی کرده بودم که در سال های آینده در خارج از کشور زندگی کنم. اما همه چیز عوض شد و من دیگر نمی توانم بروم چون هزینه های زندگی در آنجا برای ما زیاد است. برای همین دارم می گردم تا ببینم آیا در همین جا شانسی برایم پیدا می شود یا نه.»

دانشجوی دیگری می گوید: «من نگرانم. چون حتی در ماه اوت هم که از کشور خارج می شوم، خانواده ام اینجا هستند. بنابراین، وضعیت نامطمئن اقتصادی هم چنان بر زندگی من تأثیر می گذارد، اگر چه به طور غیرمستقیم. من برای اتمام درس هایم روی کمک خانواده ام حساب می کنم.»

فای دولگ کری، خبرنگار یورونیوز در آتن می گوید: «جوانان در طول گفتگوهای یونان، هم نسبت به سیاست های دولت موضع انتقادی دارند و هم نسبت به سیاست کشورهای طرف گفتگو با یونان. بسیاری از آنان آماده ترک کشورشان هستند، اما برخی دیگر می خواهند بمانند. به هر روی، همگی آنها نسبت به وضعیت ماه های پیش رو ابراز نگرانی می کنند.»