معترضان در لندن خواهان توقف سیاستهای ریاضت اقتصادی شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معترضان در لندن خواهان توقف سیاستهای ریاضت اقتصادی شدند

دهها هزار نفر از مخالفان سیاستهای ریاضت اقتصادی روز شنبه به خیابانهای لندن آمدند تا به برنامه های دولت محافظه کار بریتانیا اعتراض کنند.

این راهپیمایی گسترده با هماهنگی کمپینی به نام «شورای مردمی ضد ریاضت اقتصادی» برگزار شد و بزرگترین اعتراض عمومی علیه دولت این کشور از زمان انتخابات پارلمانی تا کنون محسوب می شود.

معترضان که تعدادی از هنرمندان برجسته و روزنامه نگاران مشهور نیز در میان آنها بودند، در مسیر میان بانک انگلستان تا کاخ وست مینستر به راهپیمایی پرداختند.

یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت: «به نظر می رسد دولت بسیار علاقمند است و تقریبا با وسواس به دنبال آن است که مزایای جوانان و کسانی را که به دنبال یافتن شغلی هستند، کاهش دهد.»

دیگری افزود: «مردم بسیاری از همه جای این کشور اینجا هستند تا بگویند دیگر کافیست. صبر آنها از برنامه های ریاضت، کاهش درآمدها و خصوصی سازی به سرآمده است.»

برای برگزاری این راهپیمایی، کاربران در شبکه های اجتماعی نیز بسیار فعال بودند و ارسال پیامهای حمایت از این حرکت طی چند روز اخیر باعث شد جمعیت قابل توجهی از دیگر شهرهای بریتانیا به لندن بیایند.

برگزار کنندگان بر این موضوع تاکید داشتند که طی پنج سال اخیر میزان نابرابری و شمار بی خانمانها و کودکان محروم در کشور افزایش یافته است.

بنا بر گزارش موسسه سیاست جدید، با افزایش هزینه های زندگی، شمار کودکان محروم در بریتانیا ۲۹ درصد افزایش یافته است.