نگاهی به مدال آوران هشتمین روز بازیهای اروپایی باکو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگاهی به مدال آوران هشتمین روز بازیهای اروپایی باکو

آلینا آمیلوسیک از بلاروس مدال طلای رشته دوچرخه سواری جاده زنان بازی های اروپایی باکو را به گردن آویخت. کاترزینا نویادوما از لهستان هم روی سکوی دوم ایستاد.

عالیه مصطفینا از روسیه هم با ارائه نمایشی عالی سومین مدال طلای خود را در این رقابت ها بدست آورد. او این مدال را در رشته پارالل ناهم سطح کسب کرد.

در رشته پرش از خرک مردان هم مدال طلا به اوله ورنیایف از اوکراین رسید. این دومین مدال طلای این ورزشکار ۲۱ ساله در این رقابت ها است.

در رشته شیرجه ۳ متر ۲ نفره زنان هم لوئنز اشتافسینسکس و زاسکیا اوتینگهوس از آلمان با کسب ۲۸۴ و ۷ صدم امتیاز روی جایگاه نخست ایستادند.