آتن و نهادهای اروپایی همچنان در تلاش برای حل بحران مالی یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتن و نهادهای اروپایی همچنان در تلاش برای حل بحران مالی یونان

مذاکرات بی نتیجه روز پنجشنبه آتن با گروه یورو در لوکزامبورگ، سناریوی تکراری برگزاری نشستهای اضطراری برای رسیدن به توافقی در زمینه حل بحران مالی یونان از رهگذر اصلاحات اقتصادی بیشتر را رقم زد.

برای این منظور وزیران دارایی اتحادیه اروپا روز جمعه نیز در لوکزامبورگ گرد هم آمدند. همزمان نشست دیگری نیز با حضور مقامهای بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی یونان با هدف افزایش نقدینگی بانکهای یونان برگزار می شود.

در حالی که آتن و بستانکاران بین المللی یکدیگر را عامل ناکامی در رسیدن به توافق بر سر برنامه اصلاحات اقتصادی و در نتیجه حل بحران مالی یونان می دانند، شهروندان این کشور بیش از هر زمان دیگر در حال خارج کردن پولهای خود از بانکها هستند، واقعیتی که وخامت بیشتر بحران چندساله را به همراه خواهد داشت.

وزیران دارایی نوزده کشور عضو منطقه پولی یورو روز دوشنبه در نشستی اضطراری تلاش برای خروج یونان از بن بست بازپرداخت بدهی ها را از سر می گیرند.

این نشست یک هفته مانده به سر رسید مهلت بازپرداخت بخشی از بدهی های آتن به بستانکاران بین المللی ( از جمله یک میلیارد و ششصد میلیون یورو به صندوق بین المللی پول) و در سایه ناامیدی صندوق بین المللی پول و فشار بیشتر بر الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان برگزار خواهد شد.