تظاهرات مخالفان و حامیان طرح تازه انتخاباتی در هنگ کنگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات مخالفان و حامیان طرح تازه انتخاباتی در هنگ کنگ

روز چهارشنبه، پیشنهاد اصلاحاتِ انتخاباتی در هنگ کنگ که سال گذشته جنجال برانگیز شده بود، برای رأی گیری به مجلس این کشور فرستاده شد. این طرحی به احتمال بسیار تصویب خواهد شد.

دهها تن در اعتراض به این پیشنهاد و همچنین گروه کثیری به عنوان حمایت از آن، دربرابر ساختمانهای دولتی هنگ کنگ تجمع کرده اند.

این پیشنهاد اجازه خواهد داد که رهبر این کشور در سال ۲۰۱۷ با رأی مستقیم مردم انتخاب شود اما عنوان می کند که لیست نامزدهای انتخاباتی باید پیش تر به تصویب دولت چین رسیده باشد.

یکی از حامیان دولت می گوید: «چیزی به اسم حق رأی عمومی واقعی و تقلبی وجود ندارد. ما از تصمیم کمیته موقت کنگره ملی خلق حمایت می کنیم .»

یکی از هواداران دموکراسی هم می گوید: «من می دانم که این پیشنهاد دولت یک دروغ است. هیچ احتمالی وجود ندارد که بتوانیم برای ریاست به کسی که واقعاً می خواهیم رأی بدهیم. برای همین مخالف پیشنهادِ این رأی گیری هستیم.»

به احتمال زیاد، تصمیم گیری درباره این اصلاحات انتخاباتی تا دو روز دیگر به انجام خواهد رسید.

هنگ کنگ که از سال ۱۸۴۲ مستعمره بریتانیا بود، در سال ۱۹۹۷پس از سپری شدن زمان پیمان میان بریتانیا و چین، مجددا به جمهوری خلق چین پیوست.