آمریکا؛ ریزش بالکن جشن تولد را به عزا تبدیل کرد

آمریکا؛ ریزش بالکن جشن تولد را به عزا تبدیل کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ریزش بالکن در طبقه چهارم ساختمانی در برکلی کالیفرنیا حادثه آفرید و جان شش دانشجو را گرفت. هفت نفر نیز بشدت زخمی شده اند و حالشان وخیم توصیف

خبر کوتاه

ریزش بالکن در طبقه چهارم ساختمانی در برکلی کالیفرنیا حادثه آفرید و جان شش دانشجو را گرفت. هفت نفر نیز بشدت زخمی شده اند و حالشان وخیم توصیف می شود. ظاهراً این جوانان و دانشجویان برای جشن تولد دور هم جمع شده بودند.

مطالب مرتبط