آغاز بازیهای اروپایی در باکو

آغاز بازیهای اروپایی در باکو

بازیهای اروپایی باکو با حضور بیش از ۶ هزار ورزشکار از ۵۰ کشور مختلف آغاز شد. مراسم افتتاحیه این بازیها به عهده دیمیتریس پاپایوانو بود. این طراح صحنه مشهور یونانی، پیش از این مراسم افتتاحیه المپیک آتن را طراحی و کارگردانی کرده است.

بازیهای اروپایی باکو با حضور بیش از ۶ هزار ورزشکار از ۵۰ کشور مختلف آغاز شد. مراسم افتتاحیه این بازیها به عهده دیمیتریس پاپایوانو بود. این طراح صحنه مشهور یونانی، پیش از این مراسم افتتاحیه المپیک آتن را طراحی و کارگردانی کرده است.

تازه‌ترین ویدیو