ساندی تایمز: بریتانیا جاسوس های خود را از روسیه و چین خارج کرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ساندی تایمز: بریتانیا جاسوس های خود را از روسیه و چین خارج کرده است

به گزارش نشریه ساندی تایمز پس از ورود ادوارد اسنودن به روسیه، سازمان اطلاعاتی بریتانیا بسیاری از جاسوسان خود را از دو کشور چین و روسیه خارج کرده است.

این نشریه ادعا می کند که ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سی آی ای و پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی مدارک فوق سری درباره عملیات اطلاعاتی کشورهای غربی را در اختیار روسیه قرار داده است.

یک منبع اطلاعاتی نزدیک به دولت بریتانیا در گفتگو با ساندی تایمز گفت که روسیه به یک میلیون پرونده امنیتی فوق محرمانه که در اختیار اسنودن بوده دسترسی دارد. این نشریه به نقل از یک منبع دولتی دیگر می گوید که بخشی از این اسناد در اختیار چین نیز قرار گرفته است. به همین دلیل سازمان های اطلاعاتی ناچار به خارج کردن تعداد زیادی از جاسوس های خود از این دو کشور شده اند.

اسنودن پیش از پناهنده شدن به روسیه حجم قابل توجهی از مدارک فوق سری دیگری درباره جاسوسی آمریکا از مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی در اختیار مطبوعات قرار داده بود.