پادشاه اسپانیا عنوان دوشس را از خواهرش سلب می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پادشاه اسپانیا عنوان دوشس را از خواهرش سلب می کند

دربار اسپانیا اعلام کرد که فلیپه ششم، پادشاه این کشور قصد دارد عنوان دوشس را از خواهرش سلب کند.

کریستینا متهم است که به همراه شوهرش“فعالانه” در پولشویی، اختلاس و فرار مالیاتی شرکت داشته است. به گفته دادستان او با استفاده از موقعیتش در خاندان سلطنتی و از طریق سازمان غیر انتفاعی تحت ریاستش، قراردادهایی به مبلغ شش میلیون و صد هزار یورو با شرکت های مختلف منعقد کرده است.

خوان کارلوس، پادشاه پیشین اسپانیا در سال ۱۹۹۷ عنوان دوشس پالما را به دخترش اعطا کرده بود.

کریستینا چهل و نه ساله، قهرمان پیشین المپیک در رشته هندبال، ششمین نفر در فهرست وارثان تاج و تخت پادشاهی اسپانیاست. بر اساس مقررات، پادشاه نمی تواند عنوان جانشینی را از خواهرش سلب کند.

وی نخستین عضو خانواده سلطنتی در تاریخ اسپانیاست که در برابر دادگاه محاکمه می شود.