کابینه رومانی با وجود اتهام فساد رای اعتماد گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کابینه رومانی با وجود اتهام فساد رای اعتماد گرفت

روز جمعه، پیشنهاد رای عدم اعتماد به کابینه ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی، در مجلس نمایندگان این کشور رای نیاورد. به این ترتیب، تلاش حزب لیبرال برای برکنار کردن آقای پونتا و دولت چپگرایش که با اتهام فساد روبروست، ناکام ماند.

پس از این رأی گیری، تظاهراتی که قرار بود از سوی حزب لیبرال، روز جمعه در برابر پارلمان این کشور صورت گیرد، لغو شد و همچنین حزب سوسیال دموکرات هم از تظاهرات آینده خود انصراف داد.

اما خیابانهای بخارست، پایتخت این کشور، روز جمعه نیز صحنه تظاهرات خودجوش مخالفان دولت بود و تظاهر کنندگان علیرغمِ رأی مجلس این کشور، خواستار استعفای آقای پونتا شدند.

یکی از تظاهر کنندگان گفت: «ما می خواهیم ویکتور پونتا استعفا بدهد. او متهم به فساد است و خودش اعلام کرده بود، که در چنین موقعیتی عقب نشینی می کند، اما این کار را نکرد و این یکی از دلایلی است که می خواهیم او کنار برود.»

یک زن تظاهر کننده نیز افزود: « من یک مجلس پاک می خواهم و کسانی که واقعاً در آنجا نماینده من باشند. من یک دولت پاک می خواهم و این اعتراض، راهِ این کار است. ما این اعتراض را ادامه می دهیم تا سیاستمداران بخارست این پیام را بگیرند.»

همچنین در هفته ای که گذشت، اقدام شماری از نمایندگان مجلس رومانی برای لغو مصونیت قضایی آقای پونتا رای نیاورد.