اعتراض آموزگاران و قتل در آستانه انتخابات مکزیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض آموزگاران و قتل در آستانه انتخابات مکزیک

خبر کوتاه

آموزگاران در آستانه انتخابات میاندوره ای در مکزیک در ایالت گورّرو در مکزیک دست به تظاهرات زدند. خواست آنان تعلیق انتخابات تا پیدا شدن ۴۳ دانشجوی ناپدید شده و توقف اصلاحات آموزشی دولت است. تاکنون هفت کاندیدای انتخابات در جریان خشونتها کشته شده اند.