جان کری با پای شکسته به بوستون منتقل شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جان کری با پای شکسته به بوستون منتقل شد

جان کری، وزیر خارجۀ آمریکا پس از سپری کردن چند ساعت در بیمارستان ژنو به آمریکا منتقل شد. وزیر خارجۀ آمریکا در جریان دوچرخه سواری در منطقۀ «سه ووآ» در شرق فرانسه دچار آسیب دیدگی از ناحیه پا شد.

وی پس از این حادثه به بیمارستانی در ژنو منتقل شد و پس از آنکه تحت مراقبت های اولیه قرار گرفت، برای ادامۀ معالجات به بیمارستان نظامی در شهر بوستون منتقل شد.

وزیر خارجۀ آمریکا به منظور حضور در مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۵+۱ به ژنو سفر کرده بود. جان کری ۷۱ سال دارد و در سفرهای خارجی و بویژه در جریان این مذاکرات، دوچرخۀ خود را نیز همراه می برد تا به این ورزش مورد علاقه اش بپردازد.

مصدومیت جان کری از ناحیۀ پا می تواند ادامۀ حضور وی در مذاکرات بر سر پروندۀ اتمی ایران را تحت الشعاع قرار دهد. با اینحال سخنگوی وزارت خارجۀ آمریکا گفته است که این مذاکرات طبق برنامه پیش خواهد رفت.