توریست آمریکایی طعمه شیر شد

توریست آمریکایی طعمه شیر شد
نگارش از Euronews

یک زن توریست آمریکایی در آفریقای جنوبی طعمه شیر شد. این زن که بیست و دو سال داشت، به همراه فرد دیگری در خودرویی با پنجره های باز در میان یک پارک وحش

یک زن توریست آمریکایی در آفریقای جنوبی طعمه شیر شد. این زن که بیست و دو سال داشت، به همراه فرد دیگری در خودرویی با پنجره های باز در میان یک پارک وحش تردد می کرد.

اسکات سیمپسون، یکی از کارکنان باغ وحش می گوید: «ما در ورودی پارک کاغذی به آنها دادیم که روی آن نوشته شده لطفا شیشه ماشین را بسته نگه دارید و علتش را هم به آن آنها توضیح دادیم. اما گویا آنها شیشه را پایین نگه داشته بودند. (…) شیر ناگهان حمله کرد و از میان پنجره آن خانم را گاز گرفت. نیروهای ما هم بلافاصله وارد عمل شده و شیر را دور کردند. آقایی هم که رانندگی می کرد دستش زخمی شد چون سعی کرده بود شیر را دور کند.»

در حدود دو ماه پیش نیز شیرهای وحشی همین پارک یک توریست استرالیایی را مجروح کردند و دو روز بعد از آن هم یک نوجوان سیزده ساله که با دوچرخه در آنجا تردد می کرد مورد حمله یک یوزپلنگ واقع شد.

مطالب مرتبط