تداوم سیاست اصلاحات در ایتالیا پس از پیروزی انتخاباتی نسبی حزب حاکم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تداوم سیاست اصلاحات در ایتالیا پس از پیروزی انتخاباتی نسبی حزب حاکم

اگر چه انتخابات محلی روز یکشنبه ایتالیا پیروزی های نسبی در چند منطقه برای جناح چپ حاکم و نخست وزیر ماتئو رنزی را به همراه داشت، اما جناح راست میانه نزدیک به سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق نیز با پیروزی در بعضی از مناطق این کشور امیدهای تازه ای پیدا کرد.

حزب چپگرای دموکراتیک آقای رنزی به ویژه در منطقه لیگوریا که به شکل سنتی طرفدار احزاب چپ در ایتالیا شمرده می شود، نتوانست بر رقبای خود پیروز شود.

یک تحلیل گر مسایل سیاسی ایتالیا می گوید: «در واقع نتایج این انتخابات تا آن اندازه هم نمی تواند در ظرفیت های دولت رنزی و بقای آن خللی ایجاد کند. چون به نظر من دولت رنزی در شرایط فعلی ایفاگر نقش اصلاحات در سطح ملی است و هیچ حزب یا ائتلاف دیگری نمی تواند چنین نقشی را ایفا کند.»

نکته بارز انتخابات اخیر ایتالیا کاهش شدید نرخ مشارکت رأی دهندگان بوده است به طوری که نسبت به دوره پیش ده درصد کاهش نشان می دهد. آقای رنزی انتظار داشت دست کم آرا شش منطقه از کشور را تصاحب کند، اما نتیجه بسیار کمتر از انتظار او بود.