پیشتازی چپ میانه در انتخابات مناطق ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیشتازی چپ میانه در انتخابات مناطق ایتالیا

گرچه نتایجِ انتخابات مناطقِ ایتالیا اوضاع مساعدی را برای حزبِ چپ میانه به رهبریِ «ماتئو رنزی» نخست وزیر این کشور نشان می دهد، اما این نتایج چندان خالی شگفتی هم نبوده است.

به عنوان نمونه، حزب او در منطقه لیگوریا که به شکل سنتی متعلق به رأی دهندگان موافق احزاب چپ درایتالیا شمرده می شود، نتوانست بر رقبای خود پیروز شود. به گفته ناظران، این نخستین شکست یکی از احزابِ چپ در این منطقه از ایتالیا محسوب می شود. نماینده این حزب در منطقه اومبریا هم با رقابتی بسیار نزدیک با «کلودیو ریچی»، نماینده راستِ میانه روبرو بود.

چپ میانه تاکنون توانسته است پنج منطقه از هفت منطقه رأی گیری در ایتالیا را فتح کند، اما بسیاری از رسانه های ایتالیا معتقدند این پیروزی چندان دشوار نبوده است، از آن رو که این حزب رقیبی جدی در برابر خود نداشته است.

در آغاز این انتخابات «ماتئو رنزی» انتظار داشت که در شش منطقه از هفت منطقه ایتالیا برنده شود و «سیلویو برلوسکونی»، نخست وزیر سابقِ این کشور گفته بود که اگر حزبِ راستِ میانه تنها در سه منطقه برنده این اتنخابات شود، آقای رنزی باید از سمتِ خود استعفا کند.