پرتغال: کشف بیش از یک تن کوکائین در یک قایق بادبانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرتغال: کشف بیش از یک تن کوکائین در یک قایق بادبانی

خبر کوتاه

پلیس پرتغال یک هزار و یکصدو پنجاه کیلوگرم کوکائین را از درون قایق بادبانی «مارتلا» در بندر هورتا واقع در مجمع الجزایر آزور کشف و پنج نفر را نیز در همین ارتباط دستگیر کرد.

این قایق پس از پانزده روز دریا نوردی در کارائیب، در پرتغال توقیب شد. ناخدا و خدمه این قایق پیش از این تحت پیگرد دستگاه قضایی پرتغال قرار داشتند. کارشناسان ارزش مالی محموله کوکائین کشف و ضبط شده را سیصد میلیون یورو برآورد کرده اند.