دستگیری باند جیب برهای برج ایفل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری باند جیب برهای برج ایفل

پلیس فرانسه اعضای باندی را که در پاریس به جیب بری از گردشگران برج ایفل می پرداختند، دستگیر کرد.

پلیس پس از آن وارد عمل شد که کارکنان برج ایفل دست به اعتصاب زدند زیرا یکی از این کارکنان از سوی جیب برها به مرگ تهدید شده بود.

هر کدام از ۱۰ تبعه رومانیایی عضو این باند، روزانه تا چهار هزار یورو از مردم دزدی می کردند.