طراحی سکه یادبود دویورویی توسط یونان

طراحی سکه یادبود دویورویی توسط یونان
نگارش از Euronews

در حالی که احتمال ترک اتحادیه اروپا توسط یونان به دلیل مشکلات اقتصادی مطرح شده، این کشور برای طراحی سکه یادبود دو یورویی انتخاب شد. این سکه یادبود

در حالی که احتمال ترک اتحادیه اروپا توسط یونان به دلیل مشکلات اقتصادی مطرح شده، این کشور برای طراحی سکه یادبود دو یورویی انتخاب شد.

این سکه یادبود توسط جورج استاماتوپولس طراحی شده و دوازده نفر را در حال ساختن سپری انسانی به دور پرچم اتحادیه اروپا نشان می دهد.

یونان از زمان بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۹ در مرز ورشکستگی قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۲ این کشور در آستانه خروج از مجموعه کشورهای حوزه یورو قرار داشت.

مطالب مرتبط