طراحی سکه یادبود دویورویی توسط یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طراحی سکه یادبود دویورویی توسط یونان

در حالی که احتمال ترک اتحادیه اروپا توسط یونان به دلیل مشکلات اقتصادی مطرح شده، این کشور برای طراحی سکه یادبود دو یورویی انتخاب شد.

این سکه یادبود توسط جورج استاماتوپولس طراحی شده و دوازده نفر را در حال ساختن سپری انسانی به دور پرچم اتحادیه اروپا نشان می دهد.

یونان از زمان بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۹ در مرز ورشکستگی قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۲ این کشور در آستانه خروج از مجموعه کشورهای حوزه یورو قرار داشت.