چهار قهرمان مقاومت فرانسه به پانتئون می روند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چهار قهرمان مقاومت فرانسه به پانتئون می روند

فرانسه چهار نفر از قهرمانان مقاومت این کشور در زمان جنگ جهانی دوم را در پانتئون دفن می کند. این چهار نفر شامل دو زن و دو مرد می شوند که طی سالیان گذشته و در زمان جنگ جهانی دوم، در گروههای تشکیل شده برای مقاومت در برابر آلمان جنگیده اند.

ژونویو دوگل، ژرمن تییون، پی یر بروسولت و ژان زی چهار قهرمانی هستند که به جمع مشاهیر خفته در پانتئون می پیوندند. این چهار نفر از چهره های مشهور مبارزه مخفی علیه آلمان نازی در زمان اشغال فرانسه هستند. ژنوویو دوگل خواهر زادۀ ژنرال دوگل، رئیس دولت در تبعید فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم و رئیس جمهوری این کشور در سالهای پس از جنگ است.

باقیماندۀ اجساد این چهار قهرمان همزمان با روز ملی مقاومت در فرانسه و با حضور فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری این کشور به این آرامگاه منتقل می شود.

پانتئون آرامگاه نام اوران و مشاهیر فرانسه است که در پاریس قرار دارد. با این دو زن، تعداد زنانی که در پانتئون دفن شده اند به چهار نفر می رسد. خاکستر ماری کوری، دانشمند مشهور لهستانی الاصل نیز در این آرامگاه همراه قرار دارد.

ویکتور هوگو، الکساندر دوما و پی یر کوری از دیگر مشاهیری هستند که در این آرامگاه دفن شده اند.