باران های سیل آسا در چین دست کم ۴۸ کشته و مفقود به جای گذاشت

باران های سیل آسا در چین دست کم ۴۸ کشته و مفقود به جای گذاشت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بر اثر رانش زمین و جاری شدن سیل در جنوب و مرکز چین، دست کم ۳۵ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر مفقود شدند. بارش باران های سیل آسا که در ۴۰ سال اخیر

خبر کوتاه

بر اثر رانش زمین و جاری شدن سیل در جنوب و مرکز چین، دست کم ۳۵ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر مفقود شدند.

بارش باران های سیل آسا که در ۴۰ سال اخیر کم سابقه بوده، شش استان چین را تحت تاثیر قرار داده است.

مطالب مرتبط