حضور پررنگ احزاب کوچک در انتخابات محلی اسپانیا

حضور پررنگ احزاب کوچک در انتخابات محلی اسپانیا
نگارش از Euronews

انتخابات محلی و شهرداری ها در اسپانیا که قرار است روز یکشنبه برگزار شود از بهبود جایگاه احزاب کوچک و احتمال ورود آنها به قدرت حکایت دارد. نظرسنجی ها

انتخابات محلی و شهرداری ها در اسپانیا که قرار است روز یکشنبه برگزار شود از بهبود جایگاه احزاب کوچک و احتمال ورود آنها به قدرت حکایت دارد.

نظرسنجی ها در برخی مناطق از رقابت تنگاتنگ حزب چپگرای افراطی پودوموس (ما می توانیم) با حزب راست میانه سیودادانوس، خبر می دهد.

خاویر تریاس، شهردار کنونی بارسلونا که از نامزدهای انتخابات است نیز با آدا کولائو، رهبر ائتلافی از احزاب چپ می کند.

احزاب کوچک شرکت کننده در انتخابات توقف برنامه ریاضت اقتصادی را از مهمترین اهداف خود بیان کرده اند.

بیش از سی سال است که قدرت در اسپانیا میان دو حزب سوسیالیست و محافظه کار جابجا می شود، اما انتخابات پارلمان اروپا نشان داد که تمایل مردم به احزاب کوچکتر افزایش یافته است.

بحران اقتصادی در اسپانیا و عملکرد سوسیالیست ها و محافظه کاران در کنترل این بحران موجب شده، بخشی از مردم اعتماد خود را به این دو حزب از دست بدهند.

مطالب مرتبط