پایان اعتصاب لوکوموتیورانان آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Sharam Akhavan
پایان اعتصاب لوکوموتیورانان آلمان

اعتصاب لوکوموتیورانان سندیکای ژ د اِل آلمان، نهمین اعتصاب در راه آهن این کشور در ده ماه اخیر، پایان یافت.

رهبران این اتحادیه و شرکت مسافربری راه آهن آلمان، «دویچه بان» چهارشنبه شب اختلافات خود را حل و فصل کردند.

کلاوس وزلسکی، رئیس اتحادیه صنفی ژ د ال این توافق را یک موفقیت بزرگ ارزیابی کرد و گفت: «ژ د ال آنچه را که می خواست بدست آورد. یعنی یک بیانیه توافق که دقیقا تصریح می کند که اعضای ما یک توافقنامه کاری جداگانه خواهند داشت. و این حتی در صورتی که کارفرما در مذاکره با اتحادیه های دیگر موفق به دستیابی به یک توافق یکسان نباشد.»

ژ. د. ال با وساطت دولت آلمان برای پیشبرد مذاکرات در مورد ساعات کاری و همچنین افزایش دستمزدها، که از ماهها پیش با بن بست روبرو بود، موافقت کرده است.

این گفتگو ها از روز چهارشنبه آغاز و به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت. طی این مدت رانندگان قطار اعتصاب نخواهند کرد.