عدم صدور مجوز راهپیمایی برای جدایی طلبان کشمیری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عدم صدور مجوز راهپیمایی برای جدایی طلبان کشمیری

نیروهای دولتی در کشمیر اجازه راهپیمایی جدایی طلبان کشمیری را ندادند. جدایی طلبان خواستار برگزاری راهپیمایی در سالگرد مرگ دو تن از رهبران اسطوره ای کشمیری بودند اما پلیس اجازه برگزاری آنرا نداد.